Rok szkolny 2017/2018 - startujemy!

Nowy rok szkolny rozpoczęty!


Uczniowie pożegnali wakacyjne lenistwo i 4 września wrócili do szkoły. Nowy rok szkolny 2017/2018 rozpoczęto uroczystym apelem. Dyrektor Piotr Leszczyński powitał 176 uczniów naszej szkoły, ich rodziców i 20 nauczycieli. To rok, w którym wchodzą w życie zmiany w systemie edukacji.  Po 18-stu  latach wraca szkoła ośmioklasowa, dlatego naukę rozpoczęło 12-stu uczniów klasy VII. Następnie przedstawiono nauczycieli i poinformowano jakich będą uczyć przedmiotów:
Piotr Leszczyński – przyroda,
geografiaWioletta Dworak – język polski, logopedia
Witold Sildatk – historia, wychowanie do życia w rodzinie
Danuta Drywa – język angielski, język niemiecki
Sabina Drywa – matematyka, język kaszubski
Mirella Dobek – religia, biblioteka, plastyka
Marcin Latarski - muzyka
Ewa Wierzba – biologia
Iwona Tesmer – chemia
Rajmund Spręga – fizyka, zajęcia komputerowe
Małgorzata Domaros – język angielski
Anna Piasecka – zajęcia techniczne
Marek Skierka – wychowanie fizyczne
Jadwiga Keller-Brzeska – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
Teresa Gillmeister – edukacja wczesnoszkolna i język kaszubski
Sabina Ruszewska – edukacja wczesnoszkolna, język kaszubski
Agnieszka Wica – edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
Teresa Reclaf – edukacja przedszkolna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Anna Makowska – edukacja przedszkolna
Iwona Koszałka-Arent – doradztwo zawodowe  


Uczniom życzono  radości  z sukcesów szkolnych, pogłębiania zainteresowań, poczucia bezpieczeństwa w środowisku szkolnym, akceptacji kolegów oraz podejmowania trafnych decyzji życiowych, nauczycielom  satysfakcji z pracy i motywacji do dalszego działania, rodzicom zaś  miłych przeżyć z osiągnięć swoich dzieci.Później uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.O godzinie 10.00 w kościele odbyła się Msza Święta w intencji całej społeczności szkolnej , którą sprawował  Ksiądz Proboszcz Andrzej Piernikarczyk z pomocą Diakona Pawła.Po mszy delegacje uczniów i nauczycieli udali się pod pomnik Leona Wenty, przy którym przypomniano historię września 1939.  Złożono kwiaty i znicze.

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.