Szkolne koło Caritas

Szkolne  Koło Caritas działa przy Szkole Podstawowej w Załakowie.

Szkolne Koło Caritas na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Załakowie
zostało powołane zgodnie ze statutem przez Caritas Diecezji Pelplińskiej.
Podstawą prawną powołania SKC jest § 20 Statutu Caritas Diecezji Pelplińskiej
i § 35 pkt 1k Zarządzenia Nr 14 z dnia 19.06.1992 roku w sprawie ramowego
statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzieży. Dz.U.MEN Nr 4.

Powołanie tego koła było możliwe dzięki przychylności Dyrektora Szkoły jak
i proboszcza parafii pw. MBNP w Kamienicy Królewskiej ks. dr Andrzeja Piernikarczyka,
który zapewnia opiekę duszpasterską. Opiekę wychowawczo-organizacyjną sprawuje
katechetka Mirella Dobek.

Patronką Szkolnego Koła Caritas jest błogosławiona Marta Wiecka – polska zakonnica
w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a’Paulo, której życie obfitowało
w czyny miłości.

Działania prowadzone w roku szkolnym 2018/2019:
"TAK POMAGAM"

W dniach 8-9 grudnia 2018 r. po raz kolejny dzieci ze SKC oraz członkowie PZC przy parafii MBNP w Kamienicy Królewskiej brali udział w akcji ,,Tak Pomagam”. Zbiórkę przeprowadzono w trzech lokalnych sklepach : Lewiatan, Ribena oraz Sklep spożywczo-przemysłowy Figura. W sumie zebrano ok. 520 kg żywności , z której przygotowano 40 paczek dla najstarszych mieszkańców naszej parafii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ŚWIĄTECZNA PACZKA”

Tradycyjnie już w okresie bożonarodzeniowym  członkowie SKC ze „Świąteczną Paczką” odwiedzili  podopiecznych z Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Lęborku. W ramach swej pracy charytatywnej najpierw przeprowadzono zbiórkę pieniędzy wśród uczniów SP w Załakowie, po czym zakupiono słodycze i owoce dla dzieci z ośrodka.

 

 

 

 

 

Działania Szkolnego Koła Caritas w roku szkolnym 2016/2017:

Lista wolontariuszy: 


Klasa V:
Igor Plotka
Franciszek Lejk
Maksymilian Wenta
Nadia Stromska
Maria Damaszk
Jakub Wróbel
Dawid Lewiński
Adrian Choszcz
Hubert Bronk


Klasa VI:
Aleksandra Brzeska
Patrycja Joskowska
Patrycja Damaszk
Tomasz Lewiński
Jakub Wenta
Błażej Krefft
Dominik Wierczyński
Dawid Grzenkowicz


Akcje prowadzone przez naszych wolontariuszy:

13 kwietnia wolontariusze  SKC w godzinach przedpołudniowych  odwiedzili  Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Lęborku. Z serdecznymi życzeniami świątecznymi przekazali 30 paczek ze słodyczami oraz owoce dla podopiecznych tejże placówki. Wcześniej przeprowadzili  zbiórkę pieniędzy na ten cel. Rodzicom dziękujemy  za wsparcie finansowe!!!

Tego samego dnia SKC przeprowadziło akcję pt. ,,Świąteczny chleb dobroci”.
Po Mszy Wieczerzy Pańskiej w kościele parafialnym w Kamienicy Królewskiej
można było zakupić chlebki, które zostały upieczone przez panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Kamienicy Królewskiej. Pozyskana kwota zostanie przekazana na
dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci w Lipnicy.

 

W dniach 24 i 25 marca wolontariusze Szkolnego Koła Caritas działającego przy
S.P. w Załakowie (parafia MBNP Kamienica Królewska) po raz pierwszy brali udział
w akcji "Tak, Pomagam!". Dzięki ludzkiej hojności udało się zebrać produkty spożywcze,
które trafiły do 20 rodzin.


Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom!!!


Szkolne Koło Caritas działające przy Szkole Podstawowej w Załakowie, we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich z Kamienicy Królewskiej w dniu 19.02.2017r. przeprowadziło akcję "Pączek zapustowy".

Sprzedano ok. 700 pączków, a uzyskana kwota 897 zł zasiliła konto SKC.

Kilkoro naszych wolontariuszy.

TAK, POMAGAM!

 

            8 i 9 grudnia 2017 roku Szkolne i Parafialne Koło Caritas przeprowadziły  zbiórkę żywności pod hasłem „Tak, pomagam!.” Wolontariusze  przeprowadzili akcję w czterech sklepach: Lewiatan i Ribena w Kamienicy Królewskiej i w sklepach Państwa I.J. Figurów w Pałubicach i w Skrzeszewie.

Zebrano około 450 kg żywności. Z zebranych darów przygotowano paczki dla 33 podopiecznych.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich DARCZYŃCÓW oraz właścicieli sklepów za okazaną pomoc!

Wszystkim wolontariuszom i ich rodzicom za zaangażowanie w zbiórkę – BARDZO DZIĘKUJEMY.