Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa im. Rodzimych Bohaterów II Wojny Światowej w Załakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej spzalakowo.eu Szczegóły po kliknięciu