Ochrona małoletnich
Napisane przez  Rajmund Sprega Rajmund Sprega201  czytań 201 czytań
printer

Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich przed przemocą został wprowadzony ustawą z 28.07.2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. Mocą tej noweli, do ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich został dodany nowy rozdział - 4b pt.: Standardy ochrony małoletnich. Realizując zapisy tej ustawy wprowadzamy w życie ww. dokument, z którego treścią mogą się Państwo zapoznać w zakładce O SZKOLE/Ważne dokumenty.