Ślubowanie klas pierwszych
Napisane przez  Rajmund Sprega Rajmund Sprega22  czytań 22 czytań
printer

Ślubowania nadszedł czas…

 
Ślubowanie i Pasowanie na ucznia to piękna tradycja i bardzo ważna uroczystość w naszym szkolnym kalendarzu. Jak co roku w październiku dzieci prezentują swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie artystycznym. Następnie składają przysięgę do godła i sztandaru szkoły oraz uczestniczą w ceremonii pasowania ołówkiem, po której już oficjalnie zostają przyjęte w poczet uczniów naszej szkoły. To niezwykłe wydarzenie miało miejsce w naszej szkole dnia 10 października 2019r. Zanim pierwszaki „Dawne maluchy” zostały przyjęte do grona uczniów musiały wykazać się umiejętnościami śpiewu i recytacji. Występy dzieci spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem. Mali artyści po każdym występie byli nagradzani gromkimi brawami. Po części oficjalnej dzieci zostały zaproszone na słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców.

Drodzy Pierwszoklasiści! Życzymy Wam wielu sukcesów w nauce i powodów do radości!

 
Wychowawczynie klas pierwszych
Jadwiga Keller – Brzeska i Natalia Cymerman

Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe
Podziękowanie
Festyn Rodzinny
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2010
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
Procedury postępowania i skrzynka zaufania
Napisane przez  Rajmund Sprega Rajmund Sprega69  czytań 69 czytań
printer

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust.1 pkt.2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) informuję, że w szkole zamontowano anonimową skrzynkę zaufania, która ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami. Proszę również o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w naszej szkole. 

 

Piotr  Leszczyński 
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Rodzimych Bohaterów II Wojny Światowej w Załakowie

Rekrutacja Aktualizacja
Zawieszenie akcji strajkowej!!!
Napisane przez  Rajmund Sprega Rajmund Sprega91  czytań 91 czytań
printer

W związku z zawieszeniem, przez Zarząd Główny ZNP, akcji strajkowej informujemy, że od poniedziałku, tj. 29 kwietnia 2019 roku zajęcia w szkole będą realizowane zgodnie z planem pracy placówki.

Strajk
Napisane przez  Rajmund Sprega Rajmund Sprega101  czytań 101 czytań
printer

Informujemy, że 24 kwietnia 2019 roku (środa) jest kolejnym dniem strajku. O wszelkich zmianach będziemy na bieżąco informować!

Informacja - strajk!
Napisane przez  Rajmund Sprega Rajmund Sprega106  czytań 106 czytań
printer

W związku z tym, że prawdopodobnie od poniedziałku 8 kwietnia (poniedziałek) 2019 r. większość pracowników naszej szkoły przystąpi do strajku, może nastąpić odwołanie zajęć. Może dojść do sytuacji, w której opieka w świetlicy szkolnej będzie niemożliwa, jeśli liczba uczniów przekroczy dopuszczalne maksimum. Bardzo proszę o zrozumienie tej trudnej sytuacji. Zwracamy się do Państwa z prośbą o przewidzenie możliwości zapewnienia swojemu dziecku opieki. Rodzice małych dzieci mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy.

W szczególnych przypadkach proszę o wypełnienie deklaracji o uczestnictwie dziecka w zajęciach świetlicowych.

W dniach 8-10 kwietnia 2019 r. odbywają się rekolekcje, dla uczniów klas I-VIII, które odbędą się w kościele i salce katechetycznej od godz. 8:00.

Natomiast w dniach 15-17 kwietnia 2019 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty.

We wrześniu 2018 r. dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców, Samorządem Szkolnym oraz Radą Pedagogiczną, ustanowił te dni wolnymi od zajęć szkolnych.