Laptopy dla czwartoklasistów
Napisane przez  Rajmund Sprega Rajmund Sprega248  czytań 248 czytań
printer

Serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych do szkoły po odbiór laptopów przyznanych uczniom klas czwartych w ramach programu wspierającego rozwój kompetencji cyfrowych.