Wywiadówki!!!
Napisane przez  Rajmund Sprega Rajmund Sprega295  czytań 295 czytań
printer

W dniach od 18.05.2021 do dnia 20.05.2021 r. odbędą  się spotkania z rodzicami - wywiadówki w trybie online z wychowawcami klas na platformie TEAMS.

Spotkania odbędą się w następującej kolejności:

- kl. I – p. Sabina Ruszewska : środa 19.05.2021 r.;  godz. 15.00 – 17.00

- kl .IIb – p. Natalia Cymerman : czwartek 20.05.2021 r. ;   godz. 16.00

- kl. IIb – p. Jadwiga Keller – Brzeska : wtorek 18.05.2021 r. ;   godz. 16.00 – 17.00

- kl. III – Agnieszka Wica : środa 19.05.2021 r. ;   godz.  17.30

- kl. IV – p. Wioletta Dworak : środa 19.05.2021 r. ;   godz. 18.00

- kl. V – Mirella Dobek : wtorek 18.05.2021 r. ;   godz. 15.30

- kl. VI – p. Martyna Bronk : czwartek 20.05.2021 r. ;   godz. 16.30

- kl. VII – p. Danuta Drywa : wtorek 18.05.2021 r. ;   godz. 16.00

 - kl. VIII – p. Sabina Drywa : wtorek 18.05.2021 r. ;   godz. 17.00

W razie konieczności spotkania z innym nauczycielem przedmiotu, proszę o ustalenie terminu za pośrednictwem wychowawcy klasy.
Logowanie odbędzie się z adresów e-mailowych Państwa dzieci. Tematem spotkania będzie podsumowanie wyników nauczania za drugie  półrocze oraz omawiane będą sprawy bieżące. Jeżeli będzie potrzeba indywidualnej rozmowy z wychowawcą, proszę o ustalenie terminu podczas spotkania klasowego w wybranej przez Państwo formie.
W razie potrzeby kontakt z innymi nauczycielami przedmiotów odbywać się będzie przez dziennik elektroniczny.
Dyrektor szkoły będzie dostępny na platformie TEAMS w środę 19.05.2021 o godz. 17 .00


Z życzeniami zdrowia
Piotr Leszczyński - dyrektor szkoły