Procedury postępowania i skrzynka zaufania
Napisane przez  Rajmund Sprega Rajmund Sprega70  czytań 70 czytań
printer

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust.1 pkt.2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) informuję, że w szkole zamontowano anonimową skrzynkę zaufania, która ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami. Proszę również o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w naszej szkole. 

 

Piotr  Leszczyński 
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Rodzimych Bohaterów II Wojny Światowej w Załakowie