Informacja - strajk!
Napisane przez  Rajmund Sprega Rajmund Sprega106  czytań 106 czytań
printer

W związku z tym, że prawdopodobnie od poniedziałku 8 kwietnia (poniedziałek) 2019 r. większość pracowników naszej szkoły przystąpi do strajku, może nastąpić odwołanie zajęć. Może dojść do sytuacji, w której opieka w świetlicy szkolnej będzie niemożliwa, jeśli liczba uczniów przekroczy dopuszczalne maksimum. Bardzo proszę o zrozumienie tej trudnej sytuacji. Zwracamy się do Państwa z prośbą o przewidzenie możliwości zapewnienia swojemu dziecku opieki. Rodzice małych dzieci mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy.

W szczególnych przypadkach proszę o wypełnienie deklaracji o uczestnictwie dziecka w zajęciach świetlicowych.

W dniach 8-10 kwietnia 2019 r. odbywają się rekolekcje, dla uczniów klas I-VIII, które odbędą się w kościele i salce katechetycznej od godz. 8:00.

Natomiast w dniach 15-17 kwietnia 2019 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty.

We wrześniu 2018 r. dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców, Samorządem Szkolnym oraz Radą Pedagogiczną, ustanowił te dni wolnymi od zajęć szkolnych.