Spotkanie ze strażakiem
Napisane przez  Rajmund Sprega Rajmund Sprega166  czytań 166 czytań
printer

W celu podniesienia wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznych zachowań podczas ferii oraz zapobiegania sytuacjom zagrażającym życiu w dniu 04.02.2019 roku odbyło się spotkanie w naszej szkole z Gminnym Komendantem  Straży Pożarnej w Sierakowicach panem Andrzejem Bojanowskim.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas I-III. Strażak przybliżył dzieciom, na czym polega jego praca  i przekazał cenne wskazówki, jak bezpiecznie zachować się w czasie wypadku, czy pożaru. Dzieci utrwaliły numery alarmowe 998 i 112 i dowiedziały się, w jakich okolicznościach należy wezwać straż pożarną.  Uczniowie  dowiedzieli  się, że  praca  strażaka  jest  ciężka  i  trudna, czasami  bardzo  niebezpieczna.  Poznali  jego  zadania             i  obowiązki  oraz  dowiedzieli  się, jakie  predyspozycje  powinien  posiadać  kandydat         na  strażaka. Dzieci  zobaczyły, jak  wygląda umundurowanie i ekwipunek   strażaka  gotowego  do  akcji.

Wielką przyjemnością  dla uczniów było uroczyste  wręczył nagród przez naszego gościa       w konkursie pt. „Bezpieczne zabawy zimowe” . Najciekawsze, naszym zdaniem, prace to:

I miejsce Krzysztof Damaszk, kl. IIIa, II miejsce Antoni Staroszczak, kl. I, oraz dwa III miejsca dla Maksymiljana Krefft kl.IIIb i Liliany Stencel kl.II

Na  zakończenie  uczniowie  zadawali  pytania.  Spotkanie przebiegało w miłej  i serdecznej atmosferze,  za co bardzo dziękujemy.

Natalia Cymerman i Agnieszka Wica