Nadanie imienia
Napisane przez  Rajmund Sprega Rajmund Sprega413  czytań 413 czytań
printer

Dnia 28 września 2018 roku Szkoła Podstawowa w Załakowie zyskała imię Rodzimych BOhaterów II Wojny Światowej i przyjęła sztandar.

Uroczystości związane z nadaniem imienia rozpoczęły się mszą św. w kościele p.w. Św. Maksymiliana Kolbego w Załakowie. Poświęcenia sztandaru dokonał i nabożeństwu przewodniczył ks. dr Andrzej Piernikarczyk. Po mszy św. nastąpił przemarsz do szkoły, gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości, którą rozpoczął Hymn Państwowy i wciągnięcie flagi na maszt. Młodzież zaprezentowała 200-letnią historię szkoły, a prof. Mieczysław Nurek przedstawił sylwetki bohaterów wygłaszając laudację. Następnie Wójt Gminy Sierakowice pan Tadeusz Kobiela dokonał aktu nadania imienia odczytując stosowną uchwałę Rady Gminy. Honorowi patroni nadania imienia umieścili w drzewcu sztandaru pamiątkowe gwoździe i dokonali wpisu do księgi pamiątkowej. W dalszej części uroczystości przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli sztandar Dyrektorowi Szkoły, który następnie przekazał go w ręce Szkolnego Pocztu Sztandarowego. Odbyła się również prezentacja sztandaru i ślubowanie. Po odśpiewaniu hymnu szkoły nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej. Dokonali tego: Pomorski Wicekurator Oświaty pani Małgorzata Bielang, Wójt Gminy SIerakowice pan Tadeusz Kobiela, Dyrektor Szkoły pan Piotr Leszczyński, przedstawicielka Rady Rodziców pani Joanna Bronk oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Piotr Toruńczak. Uczniowie złożyli kwiaty pod tablicą oraz Dębem Katyńskim. W dalszej części głos zabrali zaproszeni goście, a po nich uczniowie szkoły zaprezentowali program artystyczny. Po części oficjalnej ceremonii społeczność szkolna wraz z gośćmi udała się na biesiadę przygotowaną przez rodziców. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych.

Słowa nie są w stanie opisać atmosfery panującej 28 września 2018 roku w Załakowie, dlatego też zapraszamy do obejrzenia materiałów z uroczystości. 

ZDJĘCIA - Dzięki uprzejmości pana Ryszarda Wenty

oraz FILMU

R.Spręga